Университетска Първа МБАЛ - София "Св. Йоан Кръстител" набира финансови средства, както и директни дарения за осигуряване на предпазни средства: маски, защитни облекла, предпазни шлемове, ръкавици, дезинфектанти и др.
Responsive Image