Отделение по Физикална и рехабилитационна медицина

 

Отделението е с дългогодишни традиции в комплексното лечение на пациенти със заболявания на централна и периферна нервна система, заболявания на дихателната система, възпалителни и дегенеративни ставни заболявания, заболявания на ушите, носа и гърлото, следоперативна рехабилитация на болни, настанени в стационарните отделения на болницата. Оборудвано е с необходимата апаратура и инструментариум, съобразно изискванията на медицинския стандарт по физикална и рехабилитационна медицина.

Лечебният процес (рехабилитация и апаратна физиотерапия) обхваща:

 • мозъчносъдови заболявания;
 • заболявания на периферната нервна система;
 • инфаркт на миокарда;
 • белодробни заболявания;
 • заболявания на вестибуларния апарат;
 • възпалителни заболявания на уши, нос, гърло;
 • рехабилитация на оперирани болни.

 

Отделението провежда и лечение по четири клинични пътеки за физикална терапия и рехабилитация:

КП 256 /минимален болничен престой общо 20 дни за една година/ „Долекуване след хирургични интервенции с голям обем и сложност с остатъчни проблеми за здравето“;
КП 262 /минимален болничен престой 7 дни/ „Физикална терапия и рехабилитация на болести на централната нервна система”;
КП 263 /минимален болничен престой 7 дни/ „Физикална терапия и рехабилитация на болести на периферна нервна система”;
КП 265 /минимален болничен престой 7 дни/ „Физикална терапия и рехабилитация на болести на опорно-двигателния апарат”.

Амбулаторната дейност на отделението по физикална и рехабилитационна медицина включва лечение на:

 • Дегенеративни и възпалителни ставни и вертеброгенни заболявания
 • Травматични увреди на опорно-двигателния апарат
 • Околоставни мекотъканни възпалителни заболявания
 • Болести на централната нервна система – инсулти, множествена склероза
 • Болести на периферната нервна система – дискови хернии, радикулити
 • Гинекологични възпалителни заболявания
 • Сърдечно-съдови заболявания – инсулти
 • Възпалителни заболявания на горни дихателни пътища
 • Трудно зарастващи рани и следоперативни цикатрикси
 • Заболявания на отделителната система
 • Кожни заболявания

Отделението разполага с отлични условия за извършването на специализирани лечебно-медицински дейности – кинезитерапия и апаратна физиотерапия.

Кинезитерапия, чрез:

 • пасивни упражнения,
 • позиционна терапия,
 • екстензионна терапия,
 • масаж – частичен,
 • масаж със специализирани техники (съединително-тъканен, периостален),
 • постизометрична релаксация,
 • механотерапия,
 • дихателна гимнастика,
 • аналитична ЛФК,
 • ЛФК с уреди,
 • поетапна вертикализация и обучение в ходене,
 • обучение в ползване на протези.

Апаратна физиотерапия, чрез:

 • лечение с НЧТ (галванизация, електрофореза, диадинамотерапия, терапия с TENS)
 • електростимулация
 • лечение със СЧТ (интерферентен ток, синусоидално модулирани токове)
 • лечение с ВЧТ (Дарсонвал, УВЧ)
 • лечение с нискочестотно магнитно поле
 • лечение с инфрачервени и видими лъчи
 • лечение с ултразвук
 • лазертерапия
 • криотерапия
 • инхалационна терапия.

Назначените процедури се извършват ежедневно, през работната седмица, при леглото на болния в стационарните отделения на болницата и на територията на отделението от 07.30 до 17.30 часа.

Началник на Отделение физикална и рехабилитационна медицина


Д-р  Ели Йорданова

тел:   02/8059 291 e-mail: ofrm-ward@upmbal-sofia.com

 

Лекар със специалност по физикална и рехабилитационна медицина и магистратура по здравен мениджмънт.

Допълнителна квалификация - специалности:

 • Трудова медицина
 • Обща медицина

Курсове:

 • Лазертерапия
 • Хомеопатично лечение


ЕКИП

Кинезитерапевт

Емилия Петрова - рехабилитатор/1986г./, кинезитерапевт/1996г./

Курсове:

 • „Функционални изследвания в неврологията”
 • „Рехабилитация при лумбална дискова болест”
 • „Диетотерапия-съвременни аспекти”


Рехабилитатори:

 

Анка Грозданова

 • Функционални изследвания в неврологията
 • Рехабилитация при заболявания на нервната система и опорно-двигателния апарат
 • Рехабилитация при лумбално-дискова болест
 • Главоболие
 • Остеопороза
 • Медомасаж
 • Ерготерапия при недоносени деца


Лидия Узунова

 • Функционални изследвания в неврологията
 • Рехабилитация при черепно-мозъчни травми
 • Рехабилитация при лумбално-дискова болест
 • Водо- и топлолечение


Зоя Зекина - физиотерапевтична медицинска сестра:

 • Инхалаторно лечение- видове, устройства, техника на използване