Отделение по клинична патология

В отделението по патология чрез прилагане на съвремени методи съобразно добрата медицинска практика се осъществява висококачествена диагностика като:

  • Биопсична диагностика - изследване на ендоскопски материали, на пункционни биопсии както и спешни гефрирни изследвания по време на операции;
  • Цитологична дейност;
  • Аутопсионна дейност;
  • Консултация на готови препарати.

Отделението по клинична патология извършва патоморфологична диагностична дейност, включваща биопсии от цитологичен и некропсичен материал, гефрири, хистопатологично изследване на оперативен материал и аутопсии.

В отделението се извършва патоморфологична диагностика, която включва извършване на:

  • цитологично изследване / лаваж, изливи в серозни кухини, тънкоиглени биопсии, цизитонамазки от маточна шийка/,
  • гефрири / интраоперативна морфологична консултация/,
  • биопсично изследване на оперативни материали и
  • биопсии взети с неинвазивни инструменталнти методики.
  • Консултативна дейност върху биопсичен материал на пациенти. ценоразпис*

Отделението се намира на сутеренния етаж на болницата.

Началник на Отделение по патология

д-р Владка Вълчева, дм

 

Д-р Вълчева е с богат опит в областта на патологията.

Завършила е медицина във ВМИ София през 1961 г.

През 1972 г. завършва специалност по Патологоанатомия

От 1972 г. до 1992 г. е началник отделение във Втора АГ болница

От 1992 година е началник на Отделение по клинична патология към Университетска Първа МБАЛ София "Св. Йоан Кръстител " ЕАД

Квалификация и научни степени: кандидат на медицинските науки,   защитена дисертация на тема: "Морфологични промени в яйчниците и тестиси при въздействие на олово и кадмий".