Началник на УНГ клиника

 

 

проф.д-р Веселин Павлов, д.м.н.

02/ 80 59 325, 0888/ 92 42 62  e–mail: ung-clinic@upmbal-sofia.com

 

Биографични данни

 

Член на Нюйоркската академия на науките

Член на Европейската академия по лицево-челюстна хирургия

Член на Съюза на научните работници в България

Национален консултант по УНГБ 2007-2008 г.

Ръководител на екипа, изготвил държавните стандарти по УНГ

Висше образование медицина - ВМИ-София 1969 г.

Специалност “оториноларингология” 1976 г.

Научна степен “Кандидат на медицинските науки” 1986 г.

Научна степен “Доктор на медицинските науки” 2000 г.

Научно звание “Ст.н.с. І ст.“ 2000 г.

Специализации и участие в международни конгреси и симпозиуми: Германия, Италия, Австрия, Белгия, Чехия, Турция, Русия.

Научни разработки, публикации и др.:

 • 2 бр. изобретения- “Метод за изследване на Евстахиевата тръба” и “Устройство за тимпанопластика”.
 • 2 бр. рационализации – “Устройство за генериране на пневмоимпулси, прилагани при изследване проходимостта на Евстахиевата тръба “ и “ Устройство за продухване и катетеризация на Евстахиевата тръба”.
 • 116 бр. научни публикации – във всички отдели на оториноларингологията в български и чуждестранни списания, 
 • 1 бр. учебно помагало- „Наръчник на общопрактикуващия лекар”/2003 /.
 • 1 бр. монография “Евстахиевата тръба- дисфункция, патологични промени в средното ухо и тяхното лечение” /2002/, 
 • 1 бр. филм “Стапедотомия с Er-YAG-лазер- за първи път в Източна Европа”.
 • 1 бр. съавторство в проект „Алгоритми при лечение на УНГ заболяванията”.

Теоретични и научно- приложни приноси:
2000 г /В. Павлов, А. Палов/- При ултраструктурно изследване на слуховата тръба и перитубарните структури, за първи път в света се идентифицират в основата на ламина епителиалис осмиофилни нервно-ендокринни клетки, които включват регулация на секрецията на лигавицата на туба аудитива, контракция на гладките мускулни влакна, активността на цилиарните клетки и хеморецепцията. 1999-2000 г.- За първи път в страната се наблюдават сърфактант-продуциращи и Гоблетови клетки в туника мукоза на Евстахиевата тръба; 1986г.-2000г.- Създава авторска морфологична класификация на Евстахиевата тръба и определя 4-степенна класификация на функцията на Евстахиевата тръба;

Описаният през 1563 г. от B.Eustachio тръбовиден проход между тъпанчевата кухина и ринофаринкса и носещ неговото име „Евстахиева тръба” /ЕТ/ изисква и в днешно време добро познаване и щателното изследване на състоянието й, защото разпространението на възпалителния процес в средното ухо не се ограничава само в тъпанчевата кухина и мастоидната клетъчна системи, но обхваща и нея, дори в много от случаите заболяването тръгва именно от ЕТ.

ЕТ изпълнява няколко основни функции: дренажна, осигуряваща отвеждането на нормалните и патологични секрети от ухото към гърлото, защитна функция- срещу нахлуване на чуваеми шумове в средното ухо, вентилационна- като без добра аерация на тръбата не могат да се очакват и добри резултати при хирургични операции на средното ухо. В България цялостното проучване на ЕТ с цел установяване на нейните анатомични и морфологични особености, както и преценка на функционалното й състояние се извърши от проф д.р В.Павлов и от анатома проф.д-р. А.Палов /2000/ , като в УНГ клиниката при Първа МБАЛ София ЕАД се използват разработените “Устройство за генериране на пневмоимпулси, прилагани при изследване проходимостта на Евстахиевата тръба “ и “ Устройство за продухване и катетеризация на Евстахиевата тръба”. Възпалението от всякакъв вид /инфекции, имунологични реакции и др./ причинява задебеляване на лигавицата, стесняващо лумена на ЕТ, намалявайки или прекъсвайки ефекта на физиологичното и отваряне.

При първия стадий – този на обикновеното запушване на ЕТ, пациентът се оплаква от чувството на запушване на ухото и аутофония като сочи за променливо-постоянен шум. Нагнетяването на кислородни пневмоимпулси връща тъпанчевата мембраната в нормална позиция и възстановява слуха. Пациентите не бива да изчакват настъпването на втория стадий- на трансудация и особено на третия стадий на пластичната организация, когато е вече налице адхезивен отит или класическа тимпаноскероза. Лечението на ЕТ е сложно и комплексно и се насочва в три посоки: 1/ възстановяване на тубарната проходимост чрез инсуфлации и масаж;2/корекции на причините от лимфоидна хипертрофия,разрастване на третата сливица, аномалии в носа и носните кухини, чрез терапевтични методи и 3/възстановяване функцията на ЕТ и премахване на патологичните процеси от кухината на средното ухо по хирургичен път.

Екип

 

 

проф. д-р Веселин Павлов, д.м

Началник на УНГ клиника

 

 

Д-р Боряна Сеизова

Старши лекар, специалист УНГ, детска оториноларингология

 

д-р Диана Митева

Специалност Отоневрология

 

д-р Константин Борисов

специалист ушно - носно - гърлени болести

 

 

д-р Красимир Ганчев

специалист ушно - носно - гърлени болести

 

Росица ИВАНОВА

бакалавър "Управление на здравни грижи"

магистратура - "Бизнесадминистрация" - "Здравен мениджмънт"

клиника по ушно-носни-гърлени болести      

 

 

Клиника по ушно-носни-гърлени болести  при Университетска Първа МБАЛ София "Св. Йоан Кръстител" ЕАД , ръководена от проф. д-р Веселин Павлов, д.м.н. е едно от основните й звена, свързано пряко с осъществяването на денонощна спешна и планова УНГ- помощ на деца и възрастни за територията на столицата и планови болни от цялата страна.

         Дейността на клиниката изцяло е подчинена на реализацията на мисията на болницата, а именно – предлагането на качествена, достъпна и своевременна болнична помощ, целяща навременното диагностициране, активно лечение и укрепване здравето на пациентите от висококвалифицирани специалисти на базата на съвременна медицинска апаратура и технологии, което от своя страна осигурява високите резултати, изисквани и присъщи на медицинската помощ в Европейския съюз.

          Дейността на клиниката обхваща цялостната дииагностика и лечение на всички видове ушно, носни и гърлени заболявания при деца и възрастни, включващи:

 • възпалителни и невъзпалителни заболявания на ушите, доброкачествени и злокачествени образувания -с използване на лазер-хирургия, вкл. слухопротезиране;
 • доброкачествени и злокачествени заболявания на носа, вкл. лазер хирургия
 • медикаментозно и хирургично лечение на околоносните кухини /синуси/- синузити, доброкачествени и злокачествени образувания в синусите, пластична хирургия на деформации на носа и носната преграда с използването на диагностичен ултразвук, ендоскопска и лазер - хирургия;
 • тонзили /сливици/- безкръвно посредством лазерна амбулаторна терапевтична намеса;
 • патология на Евстахиевата тръба- диагностика и лечение, вкл. продухвания с кислородни импулси;
 • фаринкс и ларинкс- лечение , лазерна и ендоскопска хирургия;
 • специализирани консултации и обучение на специализанти

           Клиника по УНГ болести е ведуща в реконструктивната слухоподобряваща хирургия на средното ухо, лечението на възпалителни и невъзпалителни заболявания на средното ухо, на доброкачествени и злокачествени заболявания в областта на ларинкса и фаринкса, както и тонзилектомия, аденотомия члез радиочестотна примка. Лазер и радио-честотна терапия при които се изключва всякакво кръвотечение.

Структурата на Клиника по  УНГ болести обхваща:  

 • диагностика и лечение на слуховия анализатор;
 • онкохирургия;
 • детска спешна и планова ОРЛ
 • денонощен и неотложен прием;
 • операционен блок.

               Клиниката е оборудвана с най-съвременна медицинска апаратура и техника, вкл. Er-YAG лазер, единствен в страната, използван за лечение на невъзпалителни, възпалителни и онкологични заболявания на ушите, носа и търлото.. Осигурена е отлична организация на грижите за болните, осигурява се диетично хранене на нуждаещите се пациенти. Налице е пълна синхронизация с дейността на другите болнични отделения, сектори и лаборатории, което дава допълнителната възможност за бързо и компетентно изясняване на диагнозата.