Responsive Image

 

УВАЖАЕМИ ПАЦИЕНТИ,

От 15 май 2023 г. до 31 май 2023 г. в Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” можете да си направите изследване на туморни маркери СА 19-9 (за дебело черво и панкреас) и СА 125 (за яйчници) на преференциални цени от 15 лв. за маркер.

За контакти: Регистратура на болницата - телефон 02/8059203

 

Психологическа помощ като форма на палиативна грижа в общинските многопрофилни болници

С решение на Столичния общински съвет от октомври 2022 г. и със съдействието на Асоциацията на пациентите с онкологични заболявания е приета програма за предоставяне на психологическа помощ като форма на палиативна грижа в общинските многопрофилни болници за активно лечение. 

Инициативата се осъществява в: 

- Университетска Първа многопрофилна болница за активно лечение – София ЕАД;

- Втора многопрофилна болница за активно лечение – София ЕАД;

- Четвърта многопрофилна болница за активно лечение – София ЕАД;

- Многопрофилна болница за активно лечение „Княгиня Клементина“ – София ЕАД;

-Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания "Проф. д-р Марин Мушмов" ЕООД. 

Грижата е достъпна както за тежкоболни пациенти, така и за техните близки. Програмата е отворена за пациенти от целия град, а не само за лекуващите се в общински лечебни заведения. 

Идеята е тежкоболните пациенти да имат възможност да се обърнат към психолог, а на пациентите с онкологични заболявания психологическата помощ да се предлага задължително от страна на лекарите. Палиативната грижа и грижата за тежкоболни пациенти не заместват, а единствено допълват стандартната грижа, като така ще се комбинират усилията на широк кръг специалисти в полза на пациента.

Предоставянето на тази психологическа помощ е напълно безплатно и се осъществява по график – всеки ден по четири часа. 

Велина Митева

тел.: 0887 746 390 е-mail: velinavivanova@gmail.com

Втора МБАЛ – София ЕАД 

Бойко Ценков Ценков

тел.: 0886 014 089 е-mail: bttsenkov@gmail.com

Четвърта МБАЛ – София ЕАД 

Галина Йорданова Аспарухова - Антова

тел.: 0889 374 843 е-mail: аspa1971@abv.bg

Пета МБАЛ „Княгиня Клементина“ – София ЕАД 

Женя Димитрова Георгиева

тел.: 0888 857 883 е-mail: jenyageorgieva@gmail.com

Милена Миткова Николова-Мазгалова

Тел.: 0886 743 372 е-mail: milenikko@gmail.com

Университетска Първа МБАЛ - София
"Св. Йоан Кръстител"

Болницата с богата история, традиции и успехи в работата.

Icon Image

Създаване

Университетска Първа МБАЛ - София "Св. Йоан Кръстител" ЕАД е създадена с указ №316 на Министерство на народното здраве и социалните грижи през 1953 година. Болницата е правоприемник на областната държавна болница, подчинена на Министерство на народното здраве.

Icon Image

История

През периода на съществуването си болницата преминава през различни етапи на развитие и наименования: Първа областна държавна болница, Първа градска обединена болница, Първа обединена районна болница София.

Icon Image

Днес

Университетска Първа многопрофилна болница за активно лечение – София „Св. Йоан Кръстител“ ЕАД  работи в изключително силна конкурентна среда на болници със сходен предмет на дейност на територията на Столична община.

Icon Image

Здравноосигурителни дружества

Университетска Първа МБАЛ - София "Св. Йоан Кръстител" ЕАД има сключен договор със здравноосигурителни дружества. Пациентите  имат достъп до услугите на болницата, съгласно условията на техните здравноосигурителни пакети.

Icon Image

Национална здравна каса

Университетска Първа МБАЛ - София "Св. Йоан Кръстител" има сключен договор с Националната здравноосигурителна каса, обхващаш болничната помощ по клинични пътеки, амбулаторни и клинични процедури.

Icon Image

Столичната община

Университетска Първа МБАЛ - София "Св. Йоан Кръстител" ЕАД има сключен договор със Столична община за осъществяване на медицинска дейност извън обхвата на задължителното здравно осигуряване.