Управление и контрол

Съвет на директорите

Съветът на директорите управлява Университетска Първа МБАЛ София "Св. Йоан Кръстител" ЕАД съгласно правомощията му, дадени от закона.

Изпълнителен директор:

проф. Д-р Цветомир Димитров, дм

Офталмолог, хирург в Университетска Първа МБАЛ София "Св. Йоан Кръстител" ЕАД - отделение по очни болести , в което извършва оперативна дейност    

Изпълнителен директор  на Университетска Първа МБАЛ София "Св. Йоан Кръстител" ЕАД  от 2009 г. до момента

Завършил медицина в МУ - София 1995 г.

Специалист по очни болести МУ София

Специалист по здравен мениджмънт МУ София, Факултет по обществено здраве

Преподавател в МУ София,  Факултет по обществено здраве                                                                                                                  

Преподавател в МУ София,  МК "Йорданка Филаретова"

 

Медицински съвет

Медицинския съвет има функция да консултира Изпълнителния Директор по планирането и изпълнението на разчетите за медицинската,социалната и икономическата ефективност на болничната дейност