Управление

Магистър-фармацевт  Мая Вълчева

 

1996 г. Медицински университет, гр. София,
Специалност: фармация, магистър-фармацевт, завършила с отличие
1996 -  Производствен профил по фармация, Медицински университет, гр. София
Школа по клетъчна и молекулярна фармакология, Медицински университет, гр. София, Програма ТЕМПУС
Курсове:

 - Консултантската роля на фармацевта при отпускане на пробиотици;  

  - Съвременни антибактериални средства;

  - Роля на болничния фармацевт при клиничните проучвания на медикаменти.   

2013 г. - 2014 г.   Медицински университет, гр. София, ФОЗ

Втора магистърска стапен по "Обществено здраве и здравен мениджмънт".

Участие в ежегодните Национални научно- практически  конференции  по болнична фармация
Тел. 02/981-16-04,
e-mail: majavalcheva@abv.bg
   
Дейността и управлението на аптеката се основават на интегрирана информационна система, която в реално време дава достъп и обобщава информацията от всички болнични звена.Цялостната дейност на болнична аптека е подчинена на принципите за добра фармацевтична практика.Фармацевтичните продукти обхващат голям дял от болничните бюджети и затова използването на генерични медикаменти е от голямо значение.  Генеричните лекарствени средства са еднакви по своята същност с оригиналните препарати. Основната полза от тях е осигуряването на качествена, сигурна, ефективна и най-вече достъпна алтернатива на оригиналния продукт. Освен това, тъй като цената им е доста по-ниска от тази на оригиналния медикамент те дават възможност за конкурентно ценообразуване в областта на общественото здравеопазване. Генеричните лекарства  са шанс за стабилизиране на здравните бюджети, при това без компромиси в качествено отношение. В момента половината от обема  на лекарствата в ЕС са генерични, като това представлява едва 18% в стойностно изражение. Така ежегодното поскъпване на лекарствените средства с около 5% може да бъде компенсирано с по-широката употреба на генерични продукти, при това без да се компрометират резултатите.