Клиника вътрешни болести

КЛИНИКАТА ПО ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ 

Състои се от 4 отделения и осъществява денонощен прием на пациенти по всички специалности на вътрешната медицина. Утвърдени специалисти с богат опит и умения прилагат лечебни програми с доказана ефективност. Клиниката се ръководи от хабилитиран специалист - доцент по белодробни болести.

Многопрофилен формат на болницата и много добра образна диагностика /скенер и ядреномагнитен резонанс, нов ехокардиограф,и др./ дават възможност за доказване и успешно лечение на редица заболявания от вътрешната медицина. Съчетанието с други специалности: ушна клиника, хирургия, очни  са даденост подходяща за успешно и бързо изпълнение на програми за:

  • ранна диагностика и лечение на: сърдечно-съдови, белодробни, алергологични, ендокринни, бъбречни, хематологични, стомашно чревни заболявания
  • предоперативна подготовка,
  • подготовка за химио-лъчетерапия Обстановката е приятна

Специалистите са с висока квалификация и дългогодишен опит. Прилагат съвремените методи за доказване и лечение на всички заболявания от вътрешната медицина.