Клиника по Ушно-носно-гърлени болести

Клиника по УНГ болести при Университетска Първа МБАЛ София "Св. Йоан Кръстител" ЕАД , ръководена от проф. д-р Веселин Павлов, д.м.н. е едно от основните й звена, свързано пряко с осъществяването на денонощна спешна и планова УНГ- помощ на деца и възрастни за територията на столицата и планови болни от цялата страна.

Дейността на клиниката изцяло е подчинена на реализацията на мисията на болницата, а именно – предлагането на качествена, достъпна и своевременна болнична помощ, целяща навременното диагностициране, активно лечение и укрепване здравето на пациентите от висококвалифицирани специалисти на базата на съвременна медицинска апаратура и технологии, което от своя страна осигурява високите резултати, изисквани и присъщи на медицинската помощ в Европейския съюз.

Дейността на клиниката обхваща цялостната дииагностика и лечение на всички видове ушно, носни и гърлени заболявания при деца и възрастни, включващи:

 • възпалителни и невъзпалителни заболявания на ушите, доброкачествени и злокачествени образувания -с използване на лазер-хирургия, вкл. слухопротезиране;
 • доброкачествени и злокачествени заболявания на носа, вкл. лазер хирургия
 • медикаментозно и хирургично лечение на околоносните кухини /синуси/- синузити, доброкачествени и злокачествени образувания в синусите, пластична хирургия на деформации на носа и носната преграда с използването на диагностичен ултразвук, ендоскопска и лазер - хирургия;
 • тонзили /сливици/- безкръвно посредством лазерна амбулаторна терапевтична намеса;
 • патология на Евстахиевата тръба- диагностика и лечение, вкл. продухвания с кислородни импулси;
 • фаринкс и ларинкс- лечение , лазерна и ендоскопска хирургия;
 • специализирани консултации и обучение на специализанти

Клиника по УНГ болести е ведуща в реконструктивната слухоподобряваща хирургия на средното ухо, лечението на възпалителни и невъзпалителни заболявания на средното ухо, на доброкачествени и злокачествени заболявания в областта на ларинкса и фаринкса, както и тонзилектомия, аденотомия члез радиочестотна примка. Лазер и радио-честотна терапия при които се изключва всякакво кръвотечение.

Структурата на Клиника по  УНГ болести обхваща:  

 • диагностика и лечение на слуховия анализатор;
 • онкохирургия;
 • детска спешна и планова ОРЛ
 • денонощен и неотложен прием;
 • операционен блок.

Клиниката е оборудвана с най-съвременна медицинска апаратура и техника, вкл. Er-YAG лазер, единствен в страната, използван за лечение на невъзпалителни, възпалителни и онкологични заболявания на ушите, носа и търлото.. Осигурена е отлична организация на грижите за болните, осигурява се диетично хранене на нуждаещите се пациенти. Налице е пълна синхронизация с дейността на другите болнични отделения, сектори и лаборатории, което дава допълнителната възможност за бързо и компетентно изясняване на диагнозата.

Parva gradska clip Ushi Nos Garlo.flv