Представяне

Стационарен блок с общо 272 легла, разпределени  със Заповед  на Изпълнителния директор на Първа МБАЛ - София ЕАД:

 

 

  •   Клиника по вътрешни болести, включваща: Отделение по кардиология - 40 легла, с легла за интензивно лечение , Второ отделение по вътрешни болести с дейности по ендокринология и болести на обмяната, нефрология- 32 легла; Трето отделение по вътрешни болести, с дейности по клинична хематология и пневмология и фтизиатрия - 33 легла ; Отделение по  гастроентерология – 28 легла,
  • Клиника по УНГ болести – 23 легла,
  • Клиника по ендоскопска и обща хирургия – 26 легла,
  • ОАИЛ – 8 легла;
  • Клиника по нервни болести – 25 легла с легла за интензивно лечение – 8 легла,
  • Отделение по неонатология  – 28 легла,
  • Отделение по очни болести – 16 легла,
  • ОФТР.