Стационарен блок

Стационарен блок с общо 300 легла, разпределени, както следва със Заповед  на Изпълнителния директор на Първа МБАЛ - София ЕАД:

 

 

Клиника по вътрешни болести, включваща

 • Първо вътрешно отделение (кардиологично с интензивен сектор) – 30 легла с ИКС – 10 легла,
 • Второ вътрешно отделение (ендокринология, нефрология) – 32 легла,
 • Трето вътрешно отделение с пулмологична, хематологична и ревматологична  насоченост – 33 легла,
 • Четвърто вътрешно отделение -  гастроентерология – 28 легла,
 • Клиника по УНГ – 23 легла,
 • Хирургично отделение – 26 легла,
 • Урологично отделение – 18 легла,
 • ОАИЛ – 8 легла;
 • Неврологична клиника – 25 легла със сектор за интензивно лечение – 8 легла,
 • Отделение за интензивно лечение и специални грижи на новородени и деца с повишен риск – 28 легла,
 • Очно отделение – 16 легла,
 • Пето вътрешно отделение – 10 легла,
 • Физиотерапевтично отделение – 5 легла.