ПЛАЩАНИЯ ПО ДОГОВОРИ СКЛЮЧЕНИ ПО ЗАКОНА ЗА ОБЩСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

30.10.2014г/извършени плащания към месец октомври 2014г - тук

08.12.2014г/извършени плащания към месец ноември 2014г - тук