Персонал и квалификация

1. Д-р  Ели Йорданова- Началник на отделението (тел. 02/ 80-59-291)

Специалности:

 • Физикална и рехабилитационна медицина;
 • Трудова медицина;

Курсове:

 • Лазертерапия;                                                 
 • Здравен мениджмънт                                                     
 • Хомеопатично лечение


2.Кинезитерапевт  Светлана Георгиева
                                                   
Курсове :

 • „Лимфен дренаж”;                         
 • „Тригерпойнт”
 • „ Кинезитерапия със швейцарска  топка”;


3. Рехабилитатори:

Марияна Кънчева/рехабилитатор-1997г., кинезитерапия—2002г./  - 
                                           
Курсове : 

 • „Функционални изследвания в неврологията”;
 • „Рехабилитация на черепно-мозъчни травми”;
 • „Ранна рехабилитация на гръбначно-мозъчни травми”;
 • „Рехабилитация при лумбална дискова  болест”.


Емилия  Петрова- /рехабилитатор-1986г., кинезитерапия-1996г./
                                             
Курсове: 

 • „Функционални изследвания в неврологията”;
 • „Рехабилитация при лумбална дискова  болест”;
 • „Диетотерапия-съвременни аспекти”.


Анка Грозданова

Курсове:

 • „Функционални изследвания в неврологията”;
 • „Рехабилитация при лумбална дискова болест”
 • „Главоболие”.


Лидия Узунова

Курсове:

 • „Функционални изследвания в неврологията”;
 • „Рехабилитация на черепно-мозъчни травми”;
 • „Рехабилитация при лумбална дискова болест”
 • „Водо- и топлолечение”.


4.    Зоя Зекина -физиотерапевтична медицинска сестра 

Курсове:

 • „Инхалаторно лечение-видове, устройства, техника  на използване”.

 
Назначените процедури  се извършват при леглото на болния  и  на територията на  отделението  от 08.00 ч. до 18.30 ч.  ежедневно   през работната седмица,  а  в събота и неделя   от   08.30ч. до  14.00ч.