Патология

д-р Владка Вълчева

В отделението по клинична патология се извършват:

  • Биопсична диагностика - изследване на ендоскопски материали, на пункционни биопсии както и спешни гефрирни изследвания по време на операции
  • Цитологична дейност
  • Аутопсионна дейност