Отделение по образна диагностика

Отделението разполага с кабинети за: конвенционална рентгенова диагностика, мамография, ехография ,компютърна томография и магнитно- резонансна томография. На разположение на пациентите са регистратура, рентгенови кабинети, съблекални.

Спирален мултислайсов КТ
Използва се за диагностика на широк спектър заболявания. Обемът спешни изследвания е значителнно по-голям от този на плановите такива.Спешната диагностика е  предимно с неврологична и хирургична насоченост, съдови програми, с кардиологична насоченост.
Извършват се всички видове нативни и контрастни изследвания на главен мозък, гръдна клетка, гръбначен стълб и коремни органи.

Parva gradska clip Mamograf.flv


Магнитно- резонансна томография
Апарата за Магнитно- резонансна томография е от най-ново поколение и е единствен по вида си на ниво на общинско здравеопозване, не само в региона но и в страната.
Апаратурата дава възможност за изследване на всички органи и системи, като е уникална и незаменима в изследването на централната и периферната нервна система, опорно-двигателният апарат/стави и мускули/ и единственни по рода си съдови програми.

Parva gradska clip  Qdreno Magnite Rezonans.flv

Конвенционален рентген
Апаратите са от ново поколение даващи възможност адекватна диагноза в пулмологията,гастоентеорологията, травматологията, спешната хирургия и не на последно място урология, неонатология, ушно-носно гърлените болести.
В Отделението по Образна диагностика се извършват всички видове конвенционални рентгеноскопични и рентгенографични изследвания, както и пълна гама от специализирани и контрастни рентгенови изследвания като: венозни и инфузионни урографии, ретроградни цистографии, хистеросалпингографии и всички видове контрастни изследвания на стомашно-чревния тракт.

Мамографски кабинети
В кабинетите се извършват изследвания на млечната жлеза / мамографии/, необходими за диагностициране и адекватно лечение при всички заболявания на млечните жлези.Ехаграфски кабинети
Апаратите са от ново поколение с възможност за изследване на дълбоки и повърхностни органи и системи с цветен и пауър доплер.
В кабинетите се извършват изследвания на коремни органи; повърхностни структури - щитовидна жлеза, млечна жлеза, скротум.


Ядрено-магнитна резонансна диагностика (ЯМР) е техника за диагностика, която се използва за визуализиране на вътрешната структура и функция на човешкото тяло
Магнитно-резонансното изследване е много важно, а в някои случаи и незаменимо, образно изследване в областта на неврологията, сърдечно -съдова и онкологичната патология, заболяванията на опорно- двигателния апарат и особено при заболявания на гръбначния стълб. За разлика от КТ (скенера), магнитният резонанс не използва йонизираща радиация.
   

Д-Р ЕМИЛИЯН ГАГОВ, ДМ - НАЧАЛНИК ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА

Д-Р КРАСИМИРА ВЕСЕЛИНОВА ЕНЧЕВА- образна диагностика, УЗД, мамография

Д-Р АННА ГЕОРГИЕВА- образна диагностика,КТ, МРТ

Д-Р КРИСТИНА ЙОРДАНОВА ИВАНОВА- образна диагностика, УЗД


Iва многопрофилна болницаIва многопрофилна болницаI-ва многопрофилна болница