Отделение по Гастроентерология

 

 

Отделението по Гастроентерология осигурява диагностика и стационарно лечение на равнище за стандартите за добра медицинска помощ за стандартипе по Гастроентерология В отделението по Гастроентерология работят специалисти с дългогодишен опит в диагностиката и лечението на : -болести на хранопровода - болести на стомаха и дванадесетопръстника -болести на тънките и дебелите черва - болести на черния дроб - болести на жлъчния мехур и жлъчните пътища - болести на панкреаса Отделението има четири специализирани диагностични кабинета ,оборудвани със съвременна ендоскопска апаратура /видеофиброгастроскоп , /видеофибродуоденоскоп, /видеофиброколоноскоп /: -Кабинет по горна ендоскопия /фиброезофагогастродуоденоскопия с биопсия , -Кабинет по долна ендоскопия /ректоманоскопия с биопсия/. Интервенционната горна и долна диагностика и терапевтична гастроинтестинална ендоскопия – с умерена сложност -два ехографски кабинета ,оборудвани със съвременни УЗ апарати с възможност за Доплер ехография /ултразвукова коремна диагностика ,Доплерова сонография ,сонография на щитовидната жлеза /