Второ ВО , с дейности по: Ендокринология и болести на обмяната и Нефрология

Във втроро отделение по вътрешни болести с дейност  по ендокринология и нефрология работят специалисти с дългогодишен опит в диагностиката и лечението на вътрешните болести:

  • ендокринологични
  • нефрологични
  • алергологични заболявания
  • пулмологични
  • кардиологични

Ендокринната патология включва пациенти с новооткрит захарен диабет I и II тип с и без усложнения в метаболитна декомпенсация, пациенти с щитовидна патология- хипо и хипертиреоидизъм с оглед прецизиране на терапията и поведението. Отделението приема денонощно в условията на спешност. Разполагаме с 32 легла. Лечението на болните с диабет, с метаболитна декомпенсация, със и без кетоацидоза се извършва от екип от ендокринолози заедно със сестрински състав, специално преминал курс на обучение за лечение на болни с декомпенсиран диабет, подготвен за обучение на диабетно болните за инжектиране на инсулин. Всеки диабетно болен при изписването подлежи на обучение , за което има готовност и съответен кабинет с оглед стриктния диетичен режим и съответният индивидуален подход при всеки диабетно болен. Преминалите през отделението болни със захарен диабет се консултират с офталмолог и невролог с оглед прецизиране на евентуалните усложнения. Болните с обострен пиелонефрит, хронична бъбречна недостатъчност при необходимост от стационарно лечение се прецизират с възможност за уро и хемокултури в микробиологично отделение на болницата, проследяват се освен биохимичните показатели, креатининов клирънс, прецизиране за включване към терапията на еритропоетин , ехографско проследяване в динамика, а при изписването се проследяват освен контролен преглед в рамките на месец и диспансерно проследяване от съответните нефролози по линия на РЗОК. Така установената фид- бек връзка осигурява постоянно прецизиране на бъбречно болните. Алергологично болните постъпили в отделението могат да бъдат уточнени чрез тестуване, преглед и консултация, антиалергична подготовка на съответните болни при необходимост амбулаторно проследяване и обратна връзка за състоянието и повлияването на болния. Болните с бронхиална астма приети във Второ ВО се прецизират от алерголог и пулмолог включен в състава на отделението със съответно функционално изследване на дишането и преценка на лечението с инхалатори. Създадената организация за използване на диагностичните възможности на болницата позволява на Второ ВО да се прилагат съвременни стратегии за изследване и лечение при спазване на правилата за добра медицинска практика, а именно КАТ, ЯМР, Ехография на коремни органи с Доплер, трансдюсер за ехография на щитовидна жлеза, ЕМГ, мамография. При консултации в очно отделение на диабетно болните е възможно осъществяване на флуоресцентна ангиография с оглед ранното установянане на усложненията от диабета, проследяване на вътреочно налягане при необходимост и осъществяване на оперативно лечение за катаракта при необходимост. Наличните възможности на аргон лазер коагулация при показания от страна на диабетиците с ретинопатия улеснява пациентите и създава условия за адекватно лечение.