ОАИЛ

Има разкрити 8 реанимационни легла, оборудвани с необходимата техника за наблюдение и интензивно лечение на болни след големи оперативни интервенции и такива в критично състояние.В отделението работи високо квалифициран персонал, който умее професионално да прилага всички съвременни техники за анестезия и следоперативно обезболяване.

Д-р Мария Станчева

Началник на отделението от неговото създаване.Завършила медицина през 1975г. и придобита специалност ,,Анестезиология и реанимация,, от 1981г.Има следдипломна квалификация в областта на парентерално и ентерално хранене, проблемите на следоперативната и хронична болка, проблеми и реанимация при болни на изкуствена белодробна вентилация.

Персонал