новини

Мобилен мултидисциплинарен екип на фондация „За Нашите Деца“ започна работа в Отделение по неонатология на Първа многопрофилна болница за активно лечение - София от началото на 2017 година. Екипът, в който са включени специалисти „Ранно детско развитие“, „Ранна детска интервенция“, психолог и рехабилитатор ще подкрепя децата в отделението, техните семейства и здравните специалисти. Ще се работи индивидуално за стимулиране на развитието и социализацията на децата. Родителите ще бъдат подкрепени чрез консултации и обучения, информационни материали и дискусионни групи. Обучения и консултации по теми, свързани със семейно-ориентирания подход и ранното детско развитие, са предвидени и за здравните специалисти в медицинското заведение. Те също ще имат възможност да получат индивидуални насоки от психолог и специалист „Ранна детска интервенция“.

 

Мобилните специалисти ще работят по график в Отделението и ще приемат насочвания от здравните специалисти за индивидуална работа с децата и родителите. Програмата за работа в Отделението е съобразена с резултатите от извършеното индивидуално проучване и идентифициране на нуждите от подкрепа в практиката. Целта е да бъдат увеличени ресурсите за въвеждане на ориентирани към детето и семейството подходи и разширяване на партньорството между родителите и специалистите. Подкрепата към децата, родителите и специалистите цели да доведе до подобряване на политиките и практиките на грижа за децата в условията на болницата.

 

Партньорството на фондация „За нашите деца“ с болницата е в рамките на изпълнявания от организацията проект „Грижа в ранната възраст“, по който ще бъдат изпълнявани дейности на територията на болницата до края на 2018 година.