новини

73 деца, родители и специалисти от 1 МБАЛ – София подпомогна само за първите шест месеца от годината проект „Грижа в ранната възраст“, изпълняван от фондация „За Нашите Деца“ и финансиран от фондация ОУК.

В 1 МБАЛ - София мобилният екип по проекта продължава да оказва съдействие на деца, здравни специалисти и родители чрез дейности по развитие на здравно-социален модел на грижа към детето и семейството. Мултидисциплинарeн екип от специалисти - психолог, специалист „Ранна детска интервенция“, специалист „Ранно детско развитие“ и рехабилитатор, за първите шест месеца подкрепи общо 26 деца, 36 родители и 11 здравни специалисти.

Мобилните специалисти извършват директна работа с деца, специализирани консултации, обучения и дискусионни формати, насочени към здравни специалисти и към родители. Специалистите работят с бебета за намаляване на вредата от дългия болничен престой, превенция на уврежданията, социализация чрез включване в разнообразни стимулиращи дейности и специализирана грижа за подкрепа на ранното детско развитие. Дейностите с тях се извършиха в специално ремонтираната от фондацията, с подкрепата на наши дарители, детска стая, която създава уют и комфорт за бебетата – условия, по-близки до домашната среда.

Екипът по проекта, в сътрудничество със здравните специалисти, развива иновативни услуги за късно проследяване на недоносени деца (от изписването до тяхната 3 годишна възраст), като предлага консултации и рехабилитация от мултидисциплинарни специалисти. 

На родителите и специалистите беше предоставена възможност да участват в обучения и дискусионни групи по различни теми, сред които: „Недоносени деца“, „Здравословна диета и режим на хранене при деца до 7 годишна възраст“, „Комуникация на работното място – специалисти и родители“.

Достъпът до всички услуги по проекта е напълно безплатен. Специалистите работят на място в секторите, в които здравните специалисти оказват медицинска грижа за бебета и деца, както и на местата за алтернативна грижа за децата.

Като част от партньорството със здравните заведения, сред които още СБАЛДБ – проф. д-р Иван Митев – София и УМБАЛ – Пловдив, и социалните центрове  - Център за настаняване от семеен тип „Детство“ – София и Център по приемна грижа – София, мобилните специалисти оказаха подкрепа на общо 458 лица, от които 148 деца, 245 родители и 56 специалисти.

 

Изпълняваният от фондацията проект „Грижа в ранната възраст“, финансиран от фондация ОУК, има за основна цел е да подобри развитието и благосъстоянието на децата в ранна детска възраст (0-7 г.) като въведе интегриран здравно-социален и семейно-ориентиран подход към грижата. Чрез изследователски и застъпнически дейности, както и чрез пилотиране на социално-здравни услуги за директна работа с деца и семейства, проектът ще подпомогне подобряването на политиката и практиката по отношение на ранното детско развитие в здравната, социалната и образователната системи в България.