КЛИНИКА ПО НЕРВНИ БОЛЕСТИ

КЛИНИКА ПО НЕВРВНИ БОЛЕСТИ

В Клиниката по нервни болести работят специалисти с дългогодишен опит в диагностиката и лечението на заболяванията на нервната система. Извършва се и обучение на лекари – специализанти.

Лекуват се широк кръг заболявания на нервната система:

 • мозъчносъдови заболявания
 • Болест на Алцхаймер, други дегенеративни и съдови деменции
 • Множествена склероза
 • Болест на Паркинсон
 • нарушения на съня
 • други невродегенеративни заболявания
 • заболявания на вестибуларния апарат
 • епилепсия
 • полиневропатии
 • главоболие и други болкови синдроми
 • радикулити и невралгии
 • заболявания на автономната нервна система.

Принцип на работа – 24 часа/7 дни в седмицата/365 дни в годината.

Клиниката разполага с легла, оборудвани с кислородна и аспирационна (вакуумна) инсталация, подвижни, с променяща се конфигурация в зависимост от състоянието на пациента със следното разпределение:

 • легла за интензивно лечение на спешни и неотложни състояния при неврологично болни: миастения, амиотрофична латерална склероза, епилептичен статус, синдром на Гилен-Баре и др.
 • легла за интензивно лечение на пациенти с мозъчни инсулти
 • легла за стационарно лечение и неврорехабилитация на заболявания на централната и периферна нервна система.

Към Клиниката функционира лаборатория за функционална диагностика на нервната система, която разполага с Електромиография (ЕМГ), Електроенцефалография (ЕЕГ) и полисомнография, Евокирани потенциали, Доплерова сонография и Клинична невропсихология.

Девет от лекарите-специалисти имат допълнителна квалификация, както следва:

·         Четирима лекари са със сертификат за Доплерова сонография.

·         Трима лекари са със сертификат за Клинична ЕЕГ.

·         Двама лекари са със сертификат Евокирани потенциали.

·         Един лекар са със сертификат за Клинична невропсихология.

·         Един лекар е със сертификат за Транскраниална магнитна стимулация.

·         Един лекар е със сертификат за Електромиография.

 Към Клиниката по нервни болести са разкрити следните специализирани кабинети:

 • кабинет за лечение на главоболие и други болкови състояния,
 • кабинет за профилактика на мозъчносъдови заболявания,
 • кабинет за Множествена склероза,
 • кабинет за Паркинсонова болест,
 • кабинет по епилепсия,
 • кабинет по деменции.

В Клиниката са създадени специализирана комисия за извършване на експертизи на ЗЗОЛ по програми на НЗОК за лечение на болни с:

- болест на Алцхаймер,

- болест на Паркинсон,

- епилепсия, и

- пристъпно-ремитентна множествена склероза с лекарствени продукти, модифициращи хода на болестта в извънболничната помощ.