КЛИНИКА ПО НЕРВНИ БОЛЕСТИ

КЛИНИКА ПО НЕВРОЛОГИЯ

В клиниката по неврология работят специалисти с дългогодишен опит в диагностиката и лечението на широк кръг заболявания на нервната система:

Parva gradska clip Nevrologiq.mpg

 • мозъчносъдови заболявания
 • дегенеративни и съдови деменции
 • нарушения на периферната нервна система
 • заболявания на вестибуларния апарат
 • Паркинсонова болест
 • нарушения на съня
 • множествена склероза
 • други невродегенеративни заболявания
 • епилепсия
 • полиневропатии
 • главоболие
 • радикулити, невралгии
 • заболявания на автономната нервна система.

Принцип на работа – 24 часа/7 дни в седмицата/365 дни в годината.

Клиниката разполага с легла, оборудвани с кислородна и аспирационна (вакуумна) инсталация, подвижни, с променяща се конфигурация в зависимост от състоянието на пациента със следното разпределение:

 • Stroke unit (легла за интензивно лечение на пациенти с остри нарушения на мозъчното кръвообащение - мозъчни инсулти)
 • легла за интензивно лечение на спешни и неотложни състояния при неврологично болни: миастения, амиотрофична латерална склероза, епилептичен статус, синдром на Гилен-Баре и др.
 • легла за стационарно лечение и неврорехабилитация на заболявания на централната и периферна нервна система.

Към клиниката по неврология е създадена неврофизиологична лаборатория, която разполага с ЕМГ и ЕЕГ апарати последна генерация.
Към Неврологична клиника са разкрити следните специализирани кабинети:

 • кабинет по клинична невропсихология и психотерапия.
 • кабинет за лечение на болкови състояния.
 • кабинет за профилактика на мозъчносъдовите заболявания с доплерова сонография.

Създадената организация за използване на диагностичните възможности на болницата – невроизобразителни (КАТ, МРТ), неврофизиологични (ЕМГ, ЕЕГ), невросонографски, невропсихологични, невроофталмологични и невроотологични, създава възможност в Неврологична клиника да се прилагат съвременните лечeбни стратегии при спазване на правилата за добра медицинска практика.

Parva gradska clip Nevrologiq.flv