Отделение по неонатология

Отделение за недоносени деца

 

В отделението се приемат новородени деца с повишен риск, родени с ниско и екстремно ниско тегло, които се нуждаят от интензивни и слединтензивни грижи, за преодоляване на перинаталните медицински проблеми и последващата им подготовка за отглеждане в домашна обстановка. В отделението се приемат изоставени от майките си новородени, които са насочени от социалните служби за настаняване в ДМСГД. Отделението разполага с 28 легла, 24 кувьоза, монитори, инфузионни помпи и други – апаратура, необходима за постигане на посочените цели. Отделението приема цитираните пациенти от двете университетски неонатологични клиники, от всички АГ- болници в столицата- държавни, частни, областна болница – Св. Анна, от детска хирургия на МБАЛСМ „Пирогов”, както и от детска сърдечна хирургия на НКБ. Отделението, със заповед на МЗ, е признат междуобластен център и приема деца, директно от АГ- отделенията в цяла западна България, както и от други нуждаещи се неонатологични отделения. Отделението работи с НЗОК и по бюджет със Столична Софийска община.

Тел.: 02/80 59 205 , вътр. 324

ond_1mbal@abv.bg