Началник отделение

Д-р Стефка Иванова Цветкова
Година на завършване медицина – 1975г.
Клинична ординатура по клинична лаборатория – 1978г.
Специалност – клинична лаборатория – 1980г.
Специализация - Болнично управление  - болница “Сент Антоан” - Париж - 1997г.
Участия в научни конференции и конгреси
Здравен мениджмънт – 2009г.
Тел.: 02/843 - 42- 01
e-mail – cvetypp@abv.bg