НАЧАЛНИК ОТДЕЛЕНИЕ

Д-р Лозка Велчева Дянкова

Година на дипломиране по медицина – 1976

Специалност ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ - 1983

Специалност ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ И ДИЕТЕТИКА – 1986

Високоспециализирани дейности:

  • Конвенционална гастроинтестинална ендоскопия с биопсия – I-во ниво
  • Интервенционална гастроинтестинална ендоскопия – II-ро ниво
  • Конвенционална ехография – абдоминална ехография и повърхностни структури – I-во ниво

E-mail: l_dyankova@abv.bg