Началник на Микробиология

 

д-р  Георги Христов Филевски

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата на раждане: 14 .04.1965г.

Образование:висше по медицина;

Образователно-квалификационна степен магистър при медицински университет – софия;

Придобита специалност по микробиология при медицински университет – софия; здравен мениджмънт в институтът за следдипломна квалификация  при унсс- гр.софия

Следдипломни квалификации: микробиологична диагностика на туберкулозата-istituto superiore di sanita-roma; ентероколитен синдром; микробиологична диагностика на дифтерия и инфекции причинени от коринебактерии, стрептококи и ентерококи; микробиологична диагностика на стафилококови инфекции;съвременна етиологична диагностика и етиотропна терапия на микозите; микробиологична диагностика на анаеробните инфекции; съвременна етиологична диагностика и етиотропна терапия  на инфекции при имунокомпрометирани пациенти;микробиологична диагностика на анаеробните инфекции; съвременни методи в диагностиката на микроаерофилните  представители на родове  кампилобактер и хеликобактер; молекулярни методи за диагностика и маркиране в микробиологията; микробиологична диагностика на особеноопасните инфекции; легионели и легионелози – съвременно състояние на проблема; лабораторна диагностика на ентеровирусни и ротавирусни инфекции; серологична диагностика на рикетсиози и хламидиални инфекции; болнична хигиена, методи за определяне на лекарствена чувствителност.

 Публикации:   антимикробна химиотерапия- монография ; микробиологични и молекулярно-генетични проучвания върху бета-лактамазите, продуцирани от  цефтазидим-резистентни клинични щамове  pseudomonas aeruginosa; analysis of antibiotic susceptibility patterns of problematic clinical isolates; мониторинг на микробната антибиотична резистентност  

Длъжност: от 2003 г. До момента  -  ръководител лаборатория „клинична микробиология” при ПМБАЛ -София ЕАД ; 

Член на българската асоциация на микробиолозите -бам;                                    участник в european clostridium difficile-associated disease  (cdad) survey.