Началник на Клиника по ендоскопска и обща хирургия

 

Ръководител клиниката е доц. Георги Борисов Гърбев  

Завършва средно образование през 1982 г. със златен медал от Политехническа гимназия „Яне Сандански”, гр. Сандански, като същата година е приет за студент по медицина в Медицински университет, София.

26 март 1991 г. спечелва конкурс за научен сътрудник 3-та степен в Клиника по коремна хирургия, Военномедицинска Академия, София.

През 1995 г. е избран за научен сътрудник 2-ра степен от Академичен съвет, ВМА.

През 1997 г. е избран за научен сътрудник 1-ва степен.

От 2005 до 2010 г. Началник отделение в Клиника по ендоскопска хирургия – ВМА.

От м. септември 2010 до м. май 2013 г. – Заместник директор по лечебната дейност на Първа МБАЛ София ЕАД.

От м. Декември 2013 – досега – Началник Клиника по ендоскопска и обща хирургия – Първа МБАЛ София.

 

I.              Образование:

1990 г. – магистърска степен по медицина – Медицински университет София;

1995 г. – придобита специалност „Хирургия”;

1997 г. – придобита профилна специалност „Военна хирургия”;

2008 г. придобита магистърска степен „Здравен мениджмънт” – Медицински университет, София, Факултет „Обществено здраве”;

2009 г. – защитена дисертация „Трансанална ендоскопска микрохирургия при заболявания на дисталния колон и ректума”, научен ръководител Акад. Д. Дамянов, дмн и придобита образователна и научна степен „Доктор” – Висша атестационна комисия.

II.           Курсове и специализации

1.                  Сертификат 1368/05.06.2001 г. Учебно-научен отдел ВМА в удостоверение, че д-р Гърбев владее следните лечебно-диагностични методики:

-              Диагностична ендоскопия;

-              Трансанална ендоскопска хирургия;

-              Лапароскопска жлъчно-чернодробна хирургия;

-              Лапароскопска стомашно-дуоденална хирургия;

-              Лапароскопска хирургия на колон и ректум;

-              Лапароскопска хирургия на хернии;

-              Лапароскопска хирургия на уро-генитална система;

-              Лапароскопска гинекологична хирургия.

2.                  2005 г. – Курс”Minimal Invasive techniques in colorectal surgery”. Soc. Med. Centre Floridsdorf, Vienna, Austria, Prof. H. Rosen, Prof. Ch. Sebesta.

3.                  2008 г. – Kурс „Intensive Course on TEM”, Knittlingen, Germany, Prof. Gerhard Buess;

4.                  2008г. Курс – „Laparoscopic Techniques for Ventral & Incisional Hernia Repair”. European Surgical Institute, Hamburg, Germany, Dr. Sven Bringman, Dr. Jan Kukleta.

5.                  2009 г. – Курс – „NOTES – hands on course”. IRCAD – University of Strasbourg, France, Prof. Jacques Marescaux.

6.                  2010г. – “Transanal Endoscopic Microsurgery - Master Class Course”, Chichester Medical Education Centre, Chichester University,  UK, Mr. Jay Simpson.

7.                  2011г. – “4th Inte7rnational Intensive Course for TEM” , Minimal Invasive Centre Jesus Uson, Caceres, Spain, Prof. Klaus Manncke.

8.                  2011 г. – “Inguinal-Ventral Hernia Repair”, Henry Dunant Hospital, Athens, Greece.

9.                  2012 г. –Laparoscopic Lower GI Surgery”, Cuschieri Skills Centre, University of Dundee, UK, Mr. Ken Campbell.

10.              2013 г. –Laparoscopic Upper GI Surgery”, Cuschieri Skills Centre, University of Dundee, UK, Mr. Ken Campbell.

 

11.              2015 г. Laparoscopic Inguinal-Ventral Hernia Repair”, Interbalkan Medical Centre, Thessaloniki, Greece.