Началник Клиника по вътрешни болести

Доц. Д-р Златка Костадинова Янкова

Образование – висше, медицинско; Специализации и място-работа

Завършва МУ гр. София, България 

До 2000 година:

Работи като асистент, гл. асистент и доцент в Университетска болница по белодробни болести след защита на дисертация.

От 1990 – 2003:

Доцент с пълна учебна натовареност;

Ръководител на диспансерно отделение към СБАЛББ – „Св. София”

Специализаци: По програма на ЕС: Темпус - в Безансон, Франция; И Виена;

В експертен съвет по туберкулоза към МЗ/РБ: 1989 - 2003

Консултант в УБ/Лозенец: 2000-2010

Ръководител Клиника по белодробни болести УМБАЛ „Св.Георги” Пловдив: 2003 – 2008 и 2008 – 2011: Началник отделение Белодробни болести – УБ/Пирогов

Участие в 9 проучвания като главен изследовател

Ръководител Клиника по Вътрешни болести Първа МБАЛ София ЕАД oт 2011

Преподавател:

1.Лекционни курсове и упражнения, член на изпитни комисии, включително по специалност Вътрешни и белодробни болести.

2.Научен ръководител на двама успешно защитили докторанти

3.Редактор и автор на три  Ръководства по белодробни болести: През 2005 година издава „Практическо ръководство по белодробни болести” с асистенти от Клиниката по пулмология, която ръководи в МУ Пловдив;

4. През 2012 с преподаватели от Клиниката по белодробни болести в МУ в гр. София, гр. Пловдив и УМБАЛСМ Пирогов издава„Ръководство по белодробни болести и туберкулоза”. През 2016 година издава преработеното издание със заглавие:

 „Ръководство по пневмология и фтизиатрия”.

5.Други колективни трудове- монографии върху Белодробен тромбемболизъм;

Извън белодробна туберкулоза;  Белодробна хипертония. Те са по идея, под редакцията на доц. Янкова, но са колективен труд на пулмолози, кардиолози,ревматолози и други специалисти.

 Клиничната практика и събран богат опит в областите на:

-съдови белодробни заболявания – основно БТЕ /Белодробен тромбое-мболизъм: диагноза,лечение,  наблюдение

- туберкулоза с различни локализации- диагноза, лечение, контрол

- бронхо-дилатираща терапия при ХОББ и бронхиална астма

- възпалителни заболявания на бял дроб и др.

са повод да е често търсен консултант.

Клиниката към Първа МБАЛ София ЕАД се предпочита от много хронично болни с белодробни и други заболявания. Тя е оборудвана по съвременни изисквания за диагностика и лечение на белодробните заболявания и други заболявания от вътрешната медицина.