Лекари в УНГ клиниката

Д-р Боряна Сеизова - Старши лекар, специалист УНГ, детска оториноларингология

 

 

Д-р Цветанка ЦОЛОВА - Специалист УНГ, пластична хирургия

 

 

Старша медицинска сестра

Росица ИВАНОВА - бакалавър "Управление на здравни грижи", магистратура - "Бизнесадминистрация" - "Здравен мениджмънт"