КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА КАБИНЕТ ЗА КЛИНИЧНИ ИЗПИТВАНИЯ

информация - тук