Кариери

 

Университетска Първа МБАЛ – София „Свети Йоан Кръстител” ЕАД обявява конкурс за лекар, специализант по „Ендокринология и болести на обмяната” във „Второ отделение по вътрешни болести” към Клиника по вътрешни болести

 

Конкурсът ще се проведе на 18 август 2020г., от 10.00ч., в стая № 3, Административен блок на УПМБАЛ - София „Свети Йоан Кръстител” ЕАД. След като документите на кандидатите бъдат подробно разгледани от комисия, определена от Изпълнителния директор на лечебното заведение, с кандидатите ще бъде проведено събеседване. 

Документи за кандидатстване: 

1. Заявление за участие по образец; 

2. Автобиография; 

3. Копие от диплома/академична справка за завършено висше медицинско образование, с професионална квалификация - лекар;

4. Удостоверение за членство в Български лекарски съюз;

5. Копие от лична карта.

Документи се приемат от 14 юли 2020г. до 16.00 ч. на 17 август 2020г., в Деловодството на УПМБАЛ - София „Свети Йоан Кръстител” ЕАД, Административен блок, стая №2.

 

 За информация: 02/8059263 – Димитрина Сярова – юрист

 

Университетска Първа МБАЛ – София „Свети Йоан Кръстител” ЕАД обявява конкурс за лекар, специализант по „Кардиология” в „Отделение по Кардиология” към Клиника по вътрешни болести

 

Конкурсът ще се проведе на 18 август 2020г., от 10.30ч., в стая № 3, Административен блок на УПМБАЛ - София „Свети Йоан Кръстител” ЕАД. След като документите на кандидатите бъдат подробно разгледани от комисия, определена от Изпълнителния директор на лечебното заведение, с кандидатите ще бъде проведено събеседване.

Документи за кандидатстване:

1. Заявление за участие по образец;

2. Автобиография;

3. Копие от диплома/академична справка за завършено висше медицинско образование, с професионална квалификация - лекар;

4. Удостоверение за членство в Български лекарски съюз;

5. Копие от лична карта.

Документи се приемат от 14 юли 2020г. до 16.00 ч. на 17 август 2020г., в Деловодството на УПМБАЛ - София „Свети Йоан Кръстител” ЕАД, Административен блок, стая №2.

 

 За информация: 02/8059263 – Димитрина Сярова - юрист

 


 Университетска Първа МБАЛ – София „Свети Йоан Кръстител” ЕАД обявява конкурс за лекар, специализант по „Клинична лаборатория” в Клинична лаборатория  


Конкурсът ще се проведе на 19 август 2020г., от 10.00ч., в стая № 3, Административен блок на УПМБАЛ - София „Свети Йоан Кръстител” ЕАД. След като документите на кандидатите бъдат подробно разгледани от комисия, определена от Изпълнителния директор на лечебното заведение, с кандидатите ще бъде проведено събеседване. 

Документи за кандидатстване: 

1. Заявление за участие по образец; 

2. Автобиография; 

3. Копие от диплома/академична справка за завършено висше медицинско образование, с професионална квалификация - лекар;

4. Удостоверение за членство в Български лекарски съюз;

5. Копие от лична карта.

Документи се приемат от 17 юли 2020г. до 16.00 ч. на 18 август 2020г., в Деловодството на УПМБАЛ - София „Свети Йоан Кръстител” ЕАД, Административен блок, стая №2.

 

 За информация: 02/8059263 – Димитрина Сярова - юрист

 

Университетска Първа МБАЛ – София „Свети Йоан Кръстител” ЕАД обявява конкурс за лекар, специализант по „Нефрология” във „Второ отделение по вътрешни болести” към Клиника по вътрешни болести

 

Конкурсът ще се проведе на 19 август 2020г., от 10.30ч., в стая № 3, Административен блок на УПМБАЛ - София „Свети Йоан Кръстител” ЕАД. След като документите на кандидатите бъдат подробно разгледани от комисия, определена от Изпълнителния директор на лечебното заведение, с кандидатите ще бъде проведено събеседване.

Документи за кандидатстване:

1. Заявление за участие по образец;

2. Автобиография;

3. Копие от диплома/академична справка за завършено висше медицинско образование, с професионална квалификация - лекар;

4. Удостоверение за членство в Български лекарски съюз;

5. Копие от лична карта.

Документи се приемат от 17 юли 2020г. до 16.00 ч. на 18 август 2020г., в Деловодството на УПМБАЛ - София „Свети Йоан Кръстител” ЕАД, Административен блок, стая №2


  За информация: 02/8059263 – Димитрина Сярова - юрист