Кариери

Университетска Първа МБАЛ – София „Свети Йоан Кръстител” ЕАД обявява конкурс за лекар, специализант по „Анестезиология и интензивно лечение” в „Отделение по анестезиология и интензивно лечение”

Конкурсът ще се проведе на 08 януари 2020г., от 10.00ч., в стая № 3, Административен блок на УПМБАЛ - София „Свети Йоан Кръстител” ЕАД. След като документите на кандидатите бъдат подробно разгледани от комисия, определена от Изпълнителния директор на лечебното заведение, с кандидатите ще бъде проведено събеседване.

Документи за кандидатстване:

1. Заявление за участие по образец;

2. Автобиография;

3. Копие от диплома/академична справка за завършено висше медицинско образование, с професионална квалификация - лекар;

4. Удостоверение за членство в Български лекарски съюз;

5. Копие от лична карта;

 

Документи се приемат до 16.00 ч., на 07 януари 2020 г., в Деловодството на УПМБАЛ - София „Свети Йоан Кръстител” ЕАД, Административен блок, стая №2.

 За информация: 02/8059263 – Димитрина Сярова - юрист

дата: 06.12.2019 г.