Отделение по кардиология

 

Отделение по кардиология е лицензирано Кардиологично отделение /36 легла/ с легла за интензивно лечение /10 легла/. Има сектор за неинвазивна функционална диагностика и кардиологичен кабинет. Персоналът е високо квалифициран и дългогодишен опит, има осем кардиолози, повечето с лиценз по ехокардиография. Лекуват се предимно спешни състояния от областта на Кардиологията /ритъмно-проводни нарушения, сърдечна недостатъчност, стенокардия, миокарден инфаркт, белодробни емболии/, но се приемат и болни от областта на Вътрешните болести / всички лекари имат специалност /. Интензивния кардиологичен сектор има 10 реанимационни легла и пълно реанимационно оборудване /монитори за всяко легло, 2 дефибрилатора, ЕКГ и кислородни апарати, Ехокардиограф/ и отделно денонощно дежурство на кардиолог и две сестри. Приемат се болни с кардиологични заболявания от всички райони на София, а и от провинцията /освен задължителните за спешна хоспитализация/. Сектора за неинвазивна диагностика има един от най- съвременните ехокардиографи в София /приемат се пациенти с направления “3А” и срещу заплащане/, велоергометър, Холтер за ЕКГ и Артериално налягане.