III ВО, с дейности по Клинична хематология и Пневмология и фтизиатрия

 

 

Трето отделение по вътрешни болести е част от Клиниката по вътрешни болести към  Университетска Първа МБАЛ София "Св. Йоан Кръстител" ЕАД , профилирано за лечение на белодробни и хематологични заболявания, но се приемат и пациенти с терапевтични проблеми от всички области на вътрешната медицина.

В отделението работят лекари, всички с призната специалност по вътрешни болести,3-ма от тях и с втора специалност :клинична хематология, белодробни болести и ревматология;14 медицински сестри и 7 санитари. Отделението разполага с 33 легла ,оборудвани с кислородна и вакуумна инсталация; , всяка болнична стая има самостоятелен санитарен възел. Строго се спазват санитарно-хигиенните изисквания за осъществяване на дейността.

В отделението са разкрити легла по белодробни болести и хематология с признато II ниво на компетентност, в тях се приемат за диагностично уточняване и лечение болни с остри и хронични белодробни заболявания:

  пневмонии, ХОББ, бронхиална астма,бронхиектазна болест, дихателна недостатъчност и др.;

  и хематологични : анемии – желязодефицитни, пернициозни, вродени и придобити хемолитични, симптоматични ( при други заболявания ), както и нарушения в кръвосъсирването.

 Прилагат се съвременни методи на диагностика и лечение, според медицинските стандарти, при спазване правилата за добра медицинска практика и правата на пациента.

В Трето отделение по въотрешни болести от квалифицирани и с дългогодишен опит специалисти, се извършват следните високо-специализирани диагностични и терапевтични дейности :

бронхологични изследвания и манипулации с модерен флексибилен фибробронхоскоп с видеосистема,чрез който се поставя ранна диагноза на различни белодробни заболявания – възпалителни, туберкулоза , злокачествени процеси – ранна диагностика; ендобронхиални наливки с антибиотици и др. лечебни вещества;

функционално изследване на външното дишане ;

Отделението разполага с апарат за скринингово изследване за нарушения в дишането по време на сън - т.е. за доказване на Сънна апнея. 

Болните с диабет, затлъстяване, белодробни заболявания и др. може да направят изследването и при необходимост консултация с други специалисти. По този начин се извършва комплексна оценка на състоянието.

имунохематологични и изследване на костен мозък (миелограма). Отделението е с непрекъснат режим на работа, приемането на пациентите става след предварително записване ( планово), и по спешност.

На разположение на всички наши болни са всички съвременни методи на образна диагностика, с които болницата разполага : ултразвукова , КТ , МРТ ,ендоскопска и др.,цялата гама лабораторни и функционални изследвания.

В специализираните кабинети на ДКБ към болницата – по белодробни болести и хематологичен се осъществяват консултации на амбулаторни пациенти, при необходимост, се насочват за хоспитализация в отделението; извършват се и безплатни контролни прегледи и проследяване на изписаните болни.