Клиника по ендоскопска и обща хирургия

 

Клиниката по ендоскопска и обша хирургия на Първа градска болница в София съществува от 1953 г. (до 2013 г. като Хирургично отделение), когато се изгражда болницата.

Структурата на клиниката понастоящем е следната:

І. Хирургичен кабинет в структурата на ДКБ към болницата с два кабинета – лекарски кабинет и манипулационна с превързочна.

ІІ. Клиника по ендоскопска и обща хирургия (стационар) със следната инфраструктура:

  1. Болнични стаи – 9 с 26 легла. Всяка стая разполага със самостоятелен санитарен възел (баня и тоалетна), сигнална система за спешно повикване. Всяко легло е оборудвано с локално осветление и с източник за кислород и централен вакуум. Болните със септични и гнойно-възпалителни заболявания се изолират в отделни стаи – една за мъже и една за жени.
  2. Отделение за интензивно лечение и реанимация с 8 легла, в което се лекуват болни в пред- и следоперативния период. Болни в тежко състояние и след проведено оперативно лечение с голям и много голям обем и сложност. Оборудвано е с реанимационни легла, централен кислород и вакуум, кардиомонитори, два апарата за изкуствено обдишване, отделен инструментариум и климатик.
  3. Септична и асептична превързочни, снабдени с отделен хирургичен инструментариум, сух стерилизатор и всички необходими превързочни материали. Разполагат с кислород и вакуум.
  4. Манипулационна стая, кабинет за старша сестра и сестринска стая. Кухненски офис и столова. Клизмено помещение и обща тоалетна. Стая за дежурен лекар. Лекарски кабинет, кабинет за началника на отделението, стая за медицинския секретар, компютъризирана документация.

ІІІ. Операционен блок. Състои се от 4 обширни операционни зали, с възможност за едновременна работа. Оборудването е на ниво с операционни маси и лампи, анестезиологичен апарат “Дрегер”, кардиомонитори “Helige”, сух стерилизатор,  рентгенов апарат, лапароскопска система “Olimpus”, електротоми, два “Бертхолд” и един “Erbe”. Богат хирургичен инструментариум. Централна климатична инсталация, бактерицидни лампи. Централен и локален кислород и вакуум.

В клиниката се извършват малки, средни, големи и много големи оперативни интервенции от общата хирургия, както спешни, така и планови. При малките интервенции широко се използва дневен стационар.

Извършват се в пълен обем операции при онкоболни (спешно и планово) предимно на гастроинтестиналния тракт, черния дроб и жлъчните пътища, панкреаса и млечната жлеза, пред- и следоперативно стадиране с последваща химио- и лъчетерапия, спешни операции при илеус, перитонит и съдови заболявания от различен произход, лапароскопски операции при заболявания на жлъчен мехур – холелитиаза и усложнени форми, операции при съдови усложнения на крайници при диабетици, лапароскопска хирургия при диафрагмални хернии и ГЕРБ, лапароскопски операции при ингвинални и вентрални хернии, лапароскопска колоректслнсахирургия, трансанална ендоскопска микрохирургия ТЕМ.

Консервативното лечение в Клиниката по ендоскопска и обша хирургия се осъществява на значителен брой пациенти със следните заболявания: гастроентерологични заболявания, неналагащи оперативно лечение до тяхното диагностично уточняване; остри и хронично рецидивиращи панкреатити, неналагащи операции, консервативно лечение при субилеусно състояние.

Клиниката по ендоскопска и обша хирургия при Първа МБАЛ – София работи по НРД с НЗОК по 18 клинични пътеки.

Клиниката по ендоскопска и обща хирургия е база за следдипломна квалификация.

Клиниката по ендоскопска и обша хирургия е добре устроено с всички необходими звена. Налице е добра и качествена медицинска апаратура. Санитарно-хигиенното състояние е отлично и това проличава от периодичните микробиологични контроли. Рядко има случаи на вътреболнична инфекция.

Диагностичните възможности са осигурени с пълни биохимични изследвания; микробиологична лаборатория; рентгенови изследвания (гръден кош, корем, гастроентерологичен тракт, бъбреци, интраоперативни контрастни изследвания, ЕРСП и др.; горна и долна ендоскопия; патоморфологична лаборатория с възможност за гефрир; ултразвукови изследвания; ЕНГ, ехокардиография, холтер; доплер – санографско изследване на кръвоносни съдове; компютърна томография, ЯМР и интердисциплинарни консултации.

 

Parva gradska clip  Operacionna  final.flv