30.09.2014г - ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "ДОСТАВКА НА СКЪПО СТРУВАЩИ МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ " (Затворена)

Решение - тук

Обявление - тук

Образци - тук

Документация - тук

ТО - тук

ЦО - тук