ДКБ

Консултативно-диагностичен блок, състоящ се от приемно-консултативни кабинети, Клинична лаборатория, Микробиологична лаборатория, Отделение за образна диагностика, Патолого-анатомично отделение, кабинети за функционална диагностика, Отделение по физиотерапия и рехабилитационна медицина.

Университетска Първа МБАЛ София "Св. Йоан Кръстител" ЕАД разполага със Скенер и Магнитно резонанска томография, които работят с НЗОК