Контакти

Адрес: София, бул. Патриарх Евтимий 37

 

Телефони:

02/9883782 – ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР ПЪРВА МБАЛ СОФИЯ ЕАД

02/9874619 – ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

02/8059271 – ГЛАВНА МЕД. СЕСТРА

02/8059205 – ЦЕНТРАЛА

02/8059203 – РЕГИСТРАТУРА

02/8059342 - РЕГИСТРАТУРА ДКЦ

02/8059359 - Ядрено- магнитен резонанс

 

Карта 1-ва МБАЛ

 


Увеличи картата

Директор по лечебната дейност 

Началник вътрешна клиника - доц. Янкова – 02/ 8059 236

Първо вътрешно отделение (кардиологично с интензивен сектор) Д-р Моллов – 02/8059 278

Второ вътрешно отделение – д-р Витанова – 02/ 8059 343

Трето вътрешно отделение – д-р Русева –02/ 8059 346

Гастроентерология – д-р Дянкова – 02/8059 301

Неврологична клиника– проф. Масларов –02/ 9810801

ЕМГ лаборатория - д-р Нисимов- 02/ 8059 314

ЕЕГ лаборатория - д-р Пейчев- 02 80 59  266


Отделение за недоносени деца – д-р Симов –02/ 8059 324

Клиника по ендоскопска и обща хирургия - доц. Гърбев - 02 8059 256

Отделение по анестезиология и интензивно лечение д-р Станчева – 02/8059 202

Урология – д-р Георгиев– 02/8059 232

Клиника по уши, нос и гърло проф. Павлов – 02/8059 268

Очно отделение – д-р Петкова – 02/8059 366

Рентген – д-р Деливерски – 02/8059 227

Патология– д-р  Вълчева 02/80 59 305

Клинична лаборатория – д-р Цветкова – 02/8059 218

Микробиология – д-р Филевски – 02/8059 340

Аптека–маг.фарм. Мая Вълчева –02/ 8059 335

Физиотерапия – д-р Йорданова – 02/8059 291