Контакти

Адрес: София, бул. Патриарх Евтимий 37

 

Телефони:

02/9883782 – ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР  

02/9874619 – ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

02/8059271 – ГЛАВНА МЕД. СЕСТРА

02/8059205 – ЦЕНТРАЛА

02/8059203 – РЕГИСТРАТУРА

02/8059342 - РЕГИСТРАТУРА ДКЦ

02/8059359 - Ядрено- магнитен резонанс

 

Карта Университетска Първа МБАЛ София "Св. Йоан Кръстител" ЕАД 

 


Увеличи картата

Началник вътрешна клиника - доц. Янкова – 02/ 8059 236

Отделение по кардиология  Д-р Моллов –

Второ отделение по вътрешни болести – д-р Цолова– 02/ 8059 343

Трето отделение по вътрешни болести – д-р Русева –02/ 8059 346

Отделение по Гастроентерология – д-р Дянкова – 02/8059 301

Клиника по неврни болести – проф. Масларов –02/ 9810801

ЕМГ лаборатория - д-р Нисимов- 02/ 8059 314

ЕЕГ лаборатория - д-р Пейчев- 02 80 59  266

Клиника по ендоскопска и обща хирургия - доц. Гърбев - 02 8059 256

Отделение по анестезиология и интензивно лечение д-р Станчева – 02/8059 202

Клиника по уши, нос и гърло проф. Павлов – 02/8059 268

Отделение по очни болести – д-р Петкова – 02/8059 366

Образна диагностика – д-р Гагов – 02/8059 227

Патология– д-р  Вълчева 02/80 59 305

Клинична лаборатория – д-р Цветкова – 02/8059 218

Микробиология – д-р Филевски – 02/8059 340

Аптека–маг.фарм. Мая Вълчева –02/ 8059 335

Физиотерапия – д-р Йорданова – 02/8059 291