00370-2014-0006/30.10.2014г - СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ С ПРЕДМЕТ "ДОСТАВКА НА ПРЕПАРАТИ ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЯ И МАТЕРИАЛИ ЗА СТЕРИЛИЗАЦИЯ" (Възложена)

договор № 78/01.10.2014г - тук, приложение №1/спецификация/ - тук /в публикуваната версия на тези документ, някои от данните са заличени в сътветствие с чл.33, ал.4 от ЗОП. Заличените данни са отбелязани със (......)*.

договор №79/01.10.2014г - тук, приложение №1/спецификация/ - тук /в публикуваната версия на тези документ, някои от данните са заличени в сътветствие с чл.33, ал.4 от ЗОП. Заличените данни са отбелязани със (......)*.

договор №80/01.10.2014г - тук, приложение №1/спецификация/ - тук /в публикуваната версия на тези документ, някои от данните са заличени в сътветствие с чл.33, ал.4 от ЗОП. Заличените данни са отбелязани със (......)*.