12.09.2014г - ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ" (Затворена)

решение - тук                       

обявление - тук

документация - тук

образци - тук

техничка спецификация - тук

ценова оферта - тук

отговор запитване - тук