00370-2014-0007/30.10.2014г - СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ С ПРЕДЕМЕТ "ДОСТАВКА НА СКЪПОСТРУВАЩИ МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ" (Възложена)

договор №69/01.10.2014г - тук, приложение №1 /спецификация/ - тук /в публикуваната версия на тези документи, някои от данните са заличени в съответствие с чл.33, ал.4 от ЗОПлаличените данни са отбелязани със (......)*.

договор №70/01.10.2014г - тук, приложение №1 /спецификация/ - тук /в публикуваната версия на тези документи, някои от данните са заличени в съответствие с чл.33, ал.4 от ЗОПлаличените данни са отбелязани със (......)*.

договор №71/01.10.2014г - тук, приложение №1 /спецификация/ - тук /в публикуваната версия на тези документи, някои от данните са заличени в съответствие с чл.33, ал.4 от ЗОПлаличените данни са отбелязани със (......)*.

договор №72/01.10.2014г - тук, приложение №1 /спецификация/ - тук /в публикуваната версия на тези документи, някои от данните са заличени в съответствие с чл.33, ал.4 от ЗОПлаличените данни са отбелязани със (......)*.

договор №73/01.10.2014г  - тук , приложение №1 /спецификация/ - тук /в публикуваната версия на тези документи, някои от данните са заличени в съответствие с чл.33, ал.4 от ЗОПлаличените данни са отбелязани със (......)*.

договор №74/01.10.2014г - тук, приложение №1 /спецификация/ - тук /в публикуваната версия на тези документи, някои от данните са заличени в съответствие с чл.33, ал.4 от ЗОПлаличените данни са отбелязани със (......)*.

договор №75/01.10.2014г - тук, приложение №1 /спецификация/ - тук /в публикуваната версия на тези документи, някои от данните са заличени в съответствие с чл.33, ал.4 от ЗОПлаличените данни са отбелязани със (......)*.

договор №76/01.10.204г - тук, приложение №1 /спицификация/ - тук  /в публикуваната версия на тези документи, някои от данните са заличени в съответствие с чл.33, ал.4 от ЗОПлаличените данни са отбелязани със (......)*.

договор №77/01.10.2014г - тук, приложение №1 /спицификация/ - тук /в публикуваната версия на тези документи, някои от данните са заличени в съответствие с чл.33, ал.4 от ЗОПлаличените данни са отбелязани със (......)*.