Photo
Photo
Photo

За болницата

Болницата е създадена с указ №316 на Министерство на народното здраве и социалните грижи през 1953 година. Тя е правоприемник на областна държавна болница подведомствена на МНЗ.

През периода на съществуването си, болницата преминава през различни етапи на развитие и наименование Първа областна държавна болница, Първа градска обединена болница Първа обединена районна болница София.

С Решение на Столичния общински съвет "Първа МБАЛ -София" ЕАД се изменя на "Университетска Първа МБАЛ- София "Св. Йоан Кръстител" ЕАД

Виж повече

ДКЦ

Сключеният договор с НЗОК дава възможност за подобряване достъпа на здравноосигурените лица до болнична помощ. Диагностично-лечебната дейност е насочена изцяло за осигуряване безотказна, достъпна...

Прочети повече

ДКБ

Консултативно-диагностичен блок, състоящ се от приемно-консултативни кабинети, Клинична лаборатория, Микробиологична лаборатория, Отделение за образна диагностика, Патолого-анатомично отделение.

 

Университетска Първа многопрофилна болница за активно лечение – София „Св. Йоан Кръстител“ ЕАД  има сключен договор със следните здравноосигурителни дружества:

 

1. Дженерали застраховане АД,

2. България Иншурънс АД

3. ДЗИ  Животозастраховане

4. Животозастрахователен  институт АД

5. ЗЕАД  „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ ЕАД

6.ЗК  „УНИКА Живот“ АД -

7. Застрахователна  компания Медико-21 АД -

8. „Фи Хелт Застраховане“ АД -

9. Европейска застрахователна и осигурителна компания  ЗАД

 

Всички техни пациенти имат достъп до услугите на болницата, съгласно условията на техните здравноосигурителни пакети.

 

Прочети повече

Стационарен блок

Стационарен блок с общо 244 легла, разпределени, както следва със Заповед на Изпълнителния директор на Университеска Първа МБАЛ - София  "Св. Йоан Кръстител" ЕАД : .

Прочети повече

Административен блок

Административно-стопански блок, състоящ се от ръководство, финансово-счетоводен отдел, Отдел “Човешки ресурси”, Отдел административен, Стопански отдел, сектор “Материално-техническо снабдяване и автотранспорт и „стерилизация”...

Прочети повече

Новини

  Дните на безплатни профилактични прегледи  ще продължат до 20.12.2019 г.

 Безплатните профилактични прегледи ще се извършват в следните кабинети на болницата: по ушно-носно-гърлени болести, очни болести, белодробни болести,  кардиологични (сърдечни) болести и хирургични болести.

 Профилактичните прегледи ще се извършват след предварително записан час на следния телефон: 02/ 8059203

 Графикът за безплатните профилактични прегледи е:  Всеки работен ден от 11.00 ч. до 13.00 часа.


Прочети повече

Контакти

Адрес: София, бул. Патриарх Евтимий 37


Видео